x
Jason Rhoades (VS)  X  LANDSCHAP = nog te ontwerpen theorie (droom)
Marc Manders (NL)LICHAAM
Ik tracht een vrijheid van tekenen te bekomen, die kan leiden tot een vrijheid van denken. Het veronderstelt een permanente geestelijke alertheid voor situationele en zelfs accidentele verschijnselen, gebeurtenissen en opmerkingen die men onmogelijk allemaal kan reconstrueren in een poging tot globale interpretatie. De maquette is een lichaam van lijnen en verbindingen, aders en transport van levengevende energie. Waarbij tekenen de activiteit is die concepten voortbrengt, een onvoorspelbaar aangroeiend geheel waarin het weten zich onophoudelijk herschikt.

de rol van proces
TEK. 'THE VITAL ORGANS' bibliografie: Metropolis M 1998 nummer 6 Albrecht Dürer: Proportionen eines Mannes MV AGUSTA : LA MOTO DEL TERZO MILLENNIO pre-flyer -------------------------------------- # 20.01.00 9:30 # atelier beeldhouwen invitatie: kurt duyck 2MG
transformance 1.tekeningen oppervlakte ektoplasma 2. proportie trapezium 3. verdieping PVC 4. licht ISOFOAM
5. vloer karton 6. plafond le mur au cacao 7.muren
lamp 8. hoogte veld 9. functie van de ruimte BBC WORLD 10; bijzonderheden 11. toegang
12. objecten binnenin 13. referentie-beeld 14. kleur 15 materiaaal
\KURT\200100.TXT